• 01/02/2018

    edf40wrjww2utHPContent:FullText

    Det er stas å begynne på Siritunet siste året før skolestart! Her jobber vi med skoleforberedende aktiviteter av alle slag, fra å øve på å vente på tur, rekke opp hånda, hjelpe hverandre til å bruke blyant og papir, se på bokstaver og tall, jobbe med lyder og mengder og ulike aktiviteter som å klippe og lime, gå tur sammen og masse mer.

    Vi følger årshjulet for samarbeid med skolene. Det innebærer blant annet at den nærmeste skolen kommer på besøk til oss, noen ganger bare lærere og assistenter, eller de kommer med en hel klasse, gjerne 5. trinn som er faddere. Vi besøker skolen både vår og høst. 

    Vi setter av mye tid og rom for barnas lek. Vi legger vekt på materiell de kan manipulere og bygge med, det er det de liker best, og vi vet det er det som er aller best for hjernens utvikling, fantasi og samarbeid:)  Dette er det siste året før skole de har mulighet til å være lenge i lekens verden, i flytsonen for fantasi. Leken gir en uendelighet av muligheter!

    Vi avslutter det hele med overnatting i barnehagen etter sommerfesten i juni. Årets store begivenhet som de gleder seg til hele året!