• Dyra våre

  01/02/2018

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Som en veldig viktig del av vår husmannspedagogikk, har vi valgt å ha dyr i barnehagen.

  Gjennom daglig stell av dyrene våre gjør barna seg nyttige erfaringer som de tar med seg videre i livet.

  De lærer seg ansvar og omsorg, og får prøvd sin tålmodighet i samvær med dyrene. Vi tror nærhet til dyra gir ro og glede, mestringsfølelse og meningsfullhet.

  Vi har i dag to minigriser: Frida og Pål. De gar sitt eget hus med en inngjerdet gård utenfor, men får gå mye ute sammen med oss.

  Vi har fem høner som bor i  hønsehus, det er Brownie, Snøhvit og Anna, Modern og Dattera. De første er sosiale Brahmahøner, de andre er islandshøner som er veldig flinke til å legge egg!