• Dyra våre

    11/09/2017

    Som en veldig viktig del av vår husmannspedagogikk, har vi valgt å ha dyr i barnehagen.
    Gjennom daglig stell av dyrene våre gjør barna seg nyttige erfaringer som de tar med seg videre i livet.
    De lærer seg ansvar, omsorg og får prøvd sin tålmodighet i samvær med dyrene. Vi tror nærhet til dyra gir ro og glede.
    Vi har i dag to minigriser: Frida og Pål. Vi har fem høner som bor i et nyoppusset hønsehus, det er Brownie, Snøhvit og Anna, Modern og Dattera. De første er sosiale Brahmahøner, de andre er islandshøner som er veldig flinke til å legge egg!